CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính kế toán

date icon Đăng lúc 26/12/2015 14:41:17       view icon Lượt xem 559

Cùng với sự phát triển chung của Bệnh viện,Phòng Tài chính kế toán đang ngày càng phát triển vượt bậc, với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, luôn hết lòng vì người bệnh.

1. Lịch sử:

- Năm thành lập: 13/5/1956

- Từ năm 1956 - 1973:  trưởng phòng  : Đăng Văn Hưởng

- Từ năm 1974 - 1992

                                 trưởng phòng              : Nguyễn Văn Tôn.

                                 phó trưởng phòng       : Phạm Văn Đễ.

- Từ năm 1999 đến nay

trưởng phòng               : Nguyễn Đình Thể

                                    phó trưởng phòng       : Nguyễn Xuân Thanh.

                                                                        : Nguyễn Hữu Minh.

2. Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 23 CBVC trong đó có 02 trình thạc sĩ, 08 trình độ đại học:

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Là phòng nghệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

  + Căn cứ chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

  + Định hướng hạch toán kinh tế trong công tác  khám bệnh, chữa bệnh, Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

  + Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể củabv.

  + Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động, tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời, tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

  + Định kỳ báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

  + Tổ chức bảo quản các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

  + Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

4. Trang thiết bị:

5. Hoạt động chuyên môn:

- Hàng năm đều thu viện phí tăng từ 10 đến 14%.

5. Kết quả đạt được:

- Nhiều năm liền phòng tài chính kế toán đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở.

6. Tầm nhìn trong tương lai:

- Hạch toán chi tiết đến từng các khoa phòng, thực hiện tính đúng tính đủ.

- Thực hiện tốt việc cân đối thu chi, phát triển bệnh viện.

- Nâng cao đời sống cán bộ công chức viên chức, đảm bảo quyền lợi, chế độ cho cán bộ công nhân viên.

7. Một số hình ảnh về khoa phòng:


Các tin khác:

BỆNH VIỆN KIẾN AN

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.876.213

Thiết kế web: Công ty HIG - công ty thiết kế web tại Hải Phòng, dich vu Seo Hai Phong