CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng tài chính kế toán

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:52:58       view icon Lượt xem 670

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: 35Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313. 690 402

Email: ketoanbvka@gmail.com

1. Lịch sử:

- Năm thành lập: 13/05/1956.

     1956 - 1973 trưởng phòng: Ông Đặng Văn Hưởng.

     1974 - 1992 trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tôn.

     1992 - 1999 trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Tuynh

     1999 - đến nay trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Thể.

2. Tổ chức nhân sự: Tổng số CBVC của phòng: 23

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Thể - Đại học.

CBVC của phòng tài chính kế toán

Nguyễn Hữu Minh

Đỗ Thị Thuý

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Minh Tâm

Nguyễn Thị Xây

Phạm Thị Hồng Lê

Trần Thị Thuý

Nguyễn Thị Vân Anh

Đỗ Thị Bích Hồng

Bùi Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Trang

Đặng Thị Minh chi

Bùi Thị Thảo

Phạm Huyền Trang

Vũ Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Chuyên

Lê Ngọc Thuỷ

Vũ Đức Minh

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

Là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toàn của bệnh viện.

- Căn cứ chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

- Định hướng, hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện, Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kế quả hoạt động của bệnh viện.

4. Thành tích thi đua của phòng:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở.

5. Tầm nhìn trong tương lai:

- Hạch toán chi phí đến các khoa phòng, thực hiện tính đúng tính đủ.

- Cân đối thu chi phát triển bệnh viện.

- Nâng cao đời sống CBVC, đảm bảo quyền lợi chế độ cho CBVC.


Các tin khác:

BỆNH VIỆN KIẾN AN

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.876.213

Thiết kế web: Công ty HIG - công ty thiết kế web tại Hải Phòng, dich vu Seo Hai Phong