CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng hành chính quản trị

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:51:53       view icon Lượt xem 694

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện Thoại: 0313.690 277

1. Lịch sử:

2. Tổ chức nhân sự: Tổng số CBVC của phòng: 19

- Dược sĩ CKI Hà Quang Tuấn - Trưởng phòng

Nhân viên phòng hành chính quản trị:

- Phạm Đình Thám - Cán sự

- Cao Văn Long - Cử nhân

- Trương Anh Tuấn - Kỹ sư XD

- Nguyễn Hữu Thuận - Lái xe

- Nguyễn Thị Thanh Hương - Văn thư

- Nguyễn Đình Thơ - Lái xe

- Nguyễn Hữu Hoàn - Cử nhân khoa học

- Nguyễn Hữu Hưng - Lái xe

- Nguyễn Thị Minh - Cử nhân KT

- Trần Văn Thắng - Lái xe

- Nguyễn Thị Minh - Cử nhân KT

- Hoa Xuan Lâm - Bảo vệ

- Nguyễn Thị Vân - Điều dưỡng

- Vũ Văn Hoà - Bảo vệ

- Lê Thị Thuỷ - Điều dưỡng

- Đỗ Mạnh Quyết - Bảo vệ

- Hoàng Huy Cường Kỹ sư XD

- Bùi Đức Đông - Bảo vệ

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch, cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng.

- Tổ chức quản lý công văn đi và đến của bệnh viện.

- Tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của toàn bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng máy móc thông dụng, vệ sinh ngoại cảnh.

- Cung cấp nước sạch, cung ứng điện cho bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự, tham gia công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Báo cáo Giám đốc về việc sử dụng vật tư tiêu hao trong toàn bệnh viện.

 


Các tin khác:

BỆNH VIỆN KIẾN AN

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.876.213

Thiết kế web: Công ty HIG - công ty thiết kế web tại Hải Phòng, dich vu Seo Hai Phong