CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng điều dưỡng

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:50:34       view icon Lượt xem 617

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

- Địa chỉ         : Bệnh viện Kiến An.

- Điện thoại    : 0313.547095.

- Email           : phongđieuuongbvka@gmail.com.

1. Lịch sử:

Năm thành lập: 1989

Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Năm 1990 - 1993 Trưởng phòng         : Y tá TH Bùi Xuân Miền.

- Năm 1994 - 2006 Trưởng phòng         : Y tá TH Bùi Thị Viết.

- Năm 2006 - 2013 Trưởng Phòng         : Y sĩ Trần Thị Loan.

- Năm 2014 đến nay                      : CNĐD Trịnh Thị My.

2. Tổ chức nhân sự:

 

  Trưởng phòng   Phó phòng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNĐD Trịnh Thị My

 

 

Y sĩ Trần Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng phòng  : Cử nhân ĐD Trịnh Thị My.

- Phó phòng                 : Y sĩ Trần Thị Loan.

Điều dưỡng trưởng khối nội          : CNĐD Đào Hải chính.

Điều dưỡng trưởng khối ngoại               : CNĐD Lương Thị Thuận.

Điều dưỡng trưởng khối sản                   : Y sĩ Tiêu Thanh Lương.

Điều dưỡng trưởng khối chuyên khoa: CNĐD Nguyễn Thị Tú.

Điều dưỡng trưởng khối                          : CNĐD Nguyễn Thị Hằng.

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập KH công tác chăm sóc điều dưỡng trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

- Phối hợp với khoa KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

4. Kết quả hoạt động:

- Tập huấn, triển khai trong toàn viện về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tới các khoa lâm sàng.

- Thực hiện ký cam kết 8 chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho tất cả điều dưỡng trong toàn bệnh viện.

- Tham gia xây dựng quy trình kỹ thuật thực hành cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại bệnh viện.

- Triển khai truyền thông – Tư vấn giáo dục sức khoẻ trực tiếp tới người bệnh và gia đình người bệnh tại các cuộc họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

- Phối hợp với khoa KSNK ( Kiểm soát nhiễm khuẩn ), thực hiện tốt việc vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Hạn chế nhiễm khuẩn trong công tác điều trị.

- Huấn luyện và hướng dẫn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh về công tác an toàn cho người bệnh.

- Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, hướng dẫn cho sinh viên các trường đến thực tập, công tác đào tạo lại và đào tao liên tục để không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng, trợ giúp chăm sóc.

Đào tạo lại cho điều dưỡng mới vào công tác tại bệnh viện hàng năm.

Đào tạo liên tục và cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, KTV.

- Khuyến khích động viên các điều dưỡng, KTV nghiên cứu khoa học.

- Tập huấn " Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử " hàng năm.

5. Thành tích thi đua của phòng diều dưỡng:

- Đạt danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc cấp cơ sở hàng năm.

- Năm 1998 đạt danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc cấp ngành.

- Chi hội điều dưỡng đã có thành tíc xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội điều dưỡng nhiệm kỳ 1997 - 2001 cấp ngành.

- Chi hội điều dưỡng đã có thành tíc xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội điều dưỡng nhiệm kỳ 2001 - 2006 cấp ngành.

- Chi hội điều dưỡng đã có thành tíc xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.

- Chi hội điều dưỡng đã có thành tíc xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội điều dưỡng nhiệm kỳ 2006 - 2011 cấp ngành.

- Chi hội điều dưỡng đã có thành tíc xuất sắc trong thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng năm 2013 cấp ngành.

6. Tầm nhìn trong tương lai:

- Cải thiện chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và thật sự chuyên nghiệp.

- Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

- Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

 

 

 

 

 

 


Các tin khác:

BỆNH VIỆN KIẾN AN

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.876.213

Thiết kế web: Công ty HIG - công ty thiết kế web tại Hải Phòng, dich vu Seo Hai Phong