CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng kế hoạch tổng hợp

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:59:06       view icon Lượt xem 695

Chi tiết

Phòng tổ chức cán bộ

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:57:57       view icon Lượt xem 724

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313690083

Email: tochuccanbobvka@gmail.com

Chi tiết

Phòng tài chính kế toán

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:52:58       view icon Lượt xem 673

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: 35Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313. 690 402

Email: ketoanbvka@gmail.com

Chi tiết

Phòng hành chính quản trị

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:51:53       view icon Lượt xem 696

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện Thoại: 0313.690 277

Chi tiết

Phòng vật tư thiết bị y tế

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:51:03       view icon Lượt xem 650

Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, viên chức của phòng là ..... đồng chí trong đó có .... viên chức biên chế và .... viên chức hợp đồng. Trong đó: Thạc sĩ : ... người, Kỹ sư chính : ...người, Kỹ sư & cử nhân : .... người, Kỹ thuật viên & khác: ....người

Chi tiết

Phòng điều dưỡng

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:50:34       view icon Lượt xem 624

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

- Địa chỉ         : Bệnh viện Kiến An.

- Điện thoại    : 0313.547095.

- Email           : phongđieuuongbvka@gmail.com.

Chi tiết

Phòng đào tạo - chỉ đạo tuyến

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:49:27       view icon Lượt xem 700

Chi tiết

Phòng công nghệ thông tin

date icon Đăng lúc 26/09/2016 19:48:49       view icon Lượt xem 585

Chi tiết

BỆNH VIỆN KIẾN AN

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.876.213

Thiết kế web: Công ty HIG - công ty thiết kế web tại Hải Phòng, dich vu Seo Hai Phong